LET OP: Door de aangekondigde Corona-maatregelen komen alle wedstrijden te vervallen.

Er zijn wel trainingen gepland, die je hier kunt vinden.