Accommodatie

De doelstelling van de accommodatiecommissie is het zorgdragen voor een gezellige, gastvrije, schone en nette accommodatie van onze vereniging. Er zijn veel verschillende werkgroepen die vallen onder deze commissie, die elk op hun manier bijdragen aan de algemene doelstelling.
Voorzitter en aanspreekpunt: Vacant

Bar
Door het zorgen van bevoorrading van de bar en de bemensing ervan door leden van de vereniging en ouders, levert de barcommissie een belangrijke bijdrage aan de gezellige sfeer in ons clubhuis en aan de financiën van de vereniging.
Aanspreekpunt: Tijmen Hilgersom en Rosalie Baarslag

Onderhoud
De werkgroep onderhoud draagt zorg voor het meerjarig onderhoud volgens een onderhoudsplan, en ook voor reparaties en correctief onderhoud. Kleine klussen en aanpassingen worden gedaan door een enthousiaste groep klussers.
Er is nog geen trekker van deze werkgroep. Interesse? Mail dan naar accommodatiebeheer@ckvdes.nl.

Schoonmaak
De schoonmaakcoördinator zorgt ervoor dat de kantine regelmatig wordt schoongemaakt en stelt een rooster op waarmee ouders en leden worden ingezet. Ook beheert zij de voorraad in de schoonmaakkast.
Aanspreekpunt: Vacant

Verhuur
Deze werkgroep regelt de verhuur van de kantine. De werkgroep zorgt voor contacten met huurders, sleuteloverdracht en eindcontrole en regelt ook barbezetting voor onze zondagse huurder De Koplopers. Door de verhuur worden belangrijke inkomsten gegenereerd voor onze vereniging.
Aanspreekpunt: Vacant

Materiaalbeheer
Deze werkgroep zorgt voor goed korfbalmateriaal en beheer de opslagvoorzieningen daarvoor. Ook zorgt zijn voor vervoer van materiaal van het veld naar de zaal en andersom.
Aanspreekpunt: Thijs Papenhuijzen

Accommodatiebeheer is niet iets wat alleen de accommodatiecommissie doet, maar dat doen we met zijn allen! Door bardienst te draaien, af en toe schoonmaken, maar ook door de kantine en het korfbalmateriaal schoon en netjes te houden.

Wij denken graag mee om het gebruik van de kantine zo aangenaam mogelijk te maken. Heb je daar ideeën over, of andere opmerkingen ons clubhuis? Spreek dan één van ons aan of stuur een mailtje naar accommodatiebeheer@ckvdes.nl.