Vertrouwenspersoon

Ckv DES wil een vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan korfballen. Daarom moeten leden, ouders en vrijwilligers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Om een veilige omgeving te behouden doet ckv DES er alles aan om (grensoverschrijdend) gedrag die dit in de weg staan – zoals treiteren, pesten, agressie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen – zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij willen blijven zorgen voor een cultuur waar we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, het hebben van duidelijk regels zorgt ervoor dat die ruimte er is. Ckv DES hanteert de gedragscodes van het NOC*NSF voor functionarissen (bestuurders), trainer/coaches en begeleiders, scheidsrechters en officials en uiteraard voor de sporters. De gedragscodes zijn terug te vinden op de site van het NOC*NSF via deze link.

Helaas komt ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag overal voor en kan ook binnen onze vereniging plaatsvinden. ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Vaak is het moeilijk om hierover te praten. Ckv DES zou jou hier graag bij willen helpen!

Om de drempel om dit te bespreken hopelijk weg te nemen, zijn er twee vertrouwenspersonen binnen ckv DES waar je naar toe kunt: Tijmen en Ilse. Zoals de naam het al zegt: Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Er gebeurt niets zonder jouw toestemming!

De vertrouwenspersonen hebben binnen ckv DES de volgende taken:

  • Luisteren naar het probleem en/of klacht;
  • Samen bepalen of er iets gedaan moet worden en wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening;
  • Preventie-activiteiten.

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen ckv DES, niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders en vrijwilligers.

Tijmen en Ilse zijn uiteraard aan te spreken op de club of via de mail: vertrouwenspersoon@ckvdes.nl.

Tijmen

Ilse