• 015-2140317

Vooraankondiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Vooraankondiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beste ereleden, Leden van Verdienste en (ouders) van leden 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op:
== woensdag 11 juli 2018 om 20.00 in ons clubhuis De Eendracht ==.
 
De agenda en vergaderstukken zullen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de vergadering verstuurd worden.
 
namens het bestuur
Marga Duurkoop