• 015-2140317

In Memoriam Ali Kruize-de Man

In Memoriam Ali Kruize-de Man

Op 7 september jl. is op 88-jarige leeftijd overleden Alida Janna (Ali) Kruize-de Man, echtgenoot van Ties Kruize en moeder van Roelof, Jeannette en Peter.

Ali, Ties en later ook haar kinderen waren in de jaren 1950-1980 lid van onze vereniging en nauw betrokken bij onze vereniging. Ali was van 1954-1957 bestuurslid in de functie van (2e) penningmeester en wedstrijdsecretaris. Daarna verzorgde zij vele jaren de redactie en het typewerk voor het toen wekelijks uitkomende DES-nieuws en de maandelijks uitkomende DESSER. Vooral vanwege die werkzaamheden was Ali nauw betrokken en goed op de hoogte van alles wat er in de vereniging en bij de leden speelde. Ze besteedde veel tijd en zorg aan dit redactionele werk: alle handgeschreven copy werd door haar getypt op stencils zodat deze vervolgens met een stencilmachine handmatig gedrukt konden worden, geniet werden en naar de verspreidingsadressen werden gebracht. Een hele nauwgezette productielijn elk weekend.

In de rouwkaart wordt naast haar innige band met haar echtgenoot Ties, jarenlang trainer van DES 1 en vele jeugdteams, ook genoemd dat ze beschermend, bescheiden en begaan was. Die eigenschappen tekenden haar ook in haar betrokkenheid bij DES. Ook vanuit hun toenmalige woonplaats Warnsveld bleef ze DES via de DESSER volgen en af en toe kwamen ze langs op ons sportveld. De copy verzorgde ze met toewijding en altijd op tijd zodat de volgende in de produktie op tijd kon beginnen. Wij zijn haar erkentelijk voor al die inzet voor en betrokkenheid bij DES.

Wij wensen Ties, Roelof, Mariske, Jeannette, Erwin, Peter en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.

Namens bestuur en leden van de ckv DES, Erik Kraaij