• 015-2140317 🗺️ Bieslandsepad 10, Delft

Huidige Coronaprotocol

Huidige Coronaprotocol

Delft, 26 augustus 2020

Korfballen bij DES

De korfbal-vakantie is weer voorbij en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Helaas nog niet zoals ‘normaal’ en hebben we nog steeds te maken met veel van de maatregelen zoals die ook voor de vakantie van kracht waren. Om veilig te kunnen sporten is er door het NOC/NSF een protocol gemaakt. Op basis van dat protocol is onderstaand protocol opgesteld. Wij vragen alle leden en ouders met klem zich aan deze regels te houden. Als de regels niet worden nageleefd kunnen wij geen korfbal organiseren.

Ondanks dat we weer met zijn allen normaal kunnen trainen, spelen en de kantine weer mogen gebruiken blijft de veiligheid van trainers, kinderen, ouders en iedereen die komt trainen voorop staan. Als CKV DES houden we ons aan de regelgeving en zullen we aanpassingen maken waar dat op basis van die regelgeving noodzakelijk blijkt.

Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:

Naar de DES gaan, brengen en ophalen

 • Kom zo veel mogelijk op de fiets én gebruik het DES hek om je fiets te stallen.
 • Volg de aangegeven loop routes in en direct rondom de kantine.

Trainingen en wedstrijden

 • Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Kleedkamers en douches van de DES kantine zijn open, maar er mogen maar maximaal 4 personen tegelijk in de kleedkamer zijn. Kom hierom zoveel mogelijk in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan, je dient deze zo snel mogelijk weer te verlaten.
 • Toiletten zijn open. Maximaal 1 persoon tegelijk naar de toiletten.
 • Na afloop van de training is er de mogelijkheid voor spelers en trainers om de handen te desinfecteren.
 • Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon.
 • Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank, tijdens besprekingen en time-out’s. (let op er mogen GEEN stoelen op het kunstgras!)
 • Teambesprekingen zijn buiten en niet in de kantine of kleedkamer.

Toeschouwers op het sportpark

Ouders en toeschouwers mogen het sportpark weer betreden. Voor hen geldt de 1,5 meter afstand onderling.

 • Sta alleen langs het hek op de daarvoor met rood tape gemarkeerde plekken.
 • Alleen spelers, coaches en scheidsrechters betreden het veld, toeschouwers staan achter het hek.

 

Vervoer naar uitwedstrijden

 • Personen uit verschillende huishoudens mogen met elkaar in één auto zitten, het advies van de overheid is voor iedereen die ouder is dan 12 jaar hierbij een mondkapje te dragen.

Rijders moeten vooraf kenbaar maken of zij willen dat andere personen in hun auto een mondkapje dragen, indien dit is gewenst dienen (ouders van) spelers en trainers ervoor te zorgen dat ze een mondkapje bij zich hebben.

Voor de trainers

 • Kom alleen als je geen klachten hebt
 • Stichting Sportpark Biesland zorgt ervoor dat er op trainingsavonden per veld 8 palen, voeten en manden klaarliggen op de kunstgrasvelden, en dat deze na de trainingsavond schoongemaakt worden.
  Op het DES- en DKC-veld liggen DES-palen en voeten, op de Excelsior-velden liggen Excelsior-palen en voeten.
 • Er liggen manden klaar op de kunstgrasvelden. Na afloop van de laatste training worden de manden voor het palenhok gelegd.
 • Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden.
 • Handschoenen en handalcohol wordt geregeld vanuit DES.
 • Spreek kinderen en ouders aan op de 1,5 meter afstand houden.

De JTC en STC dragen zorg voor de aanwezigheid van trainers/begeleiders. Dit zijn veelal jonge trainers. De trainers worden gevraagd of ze niet in de risicogroep te vallen en of zij bereid zijn hun normale trainingen weer te geven

Kantine en terras

 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
 • Maak gebruik van de afgebakende locaties bij de bar om te bestellen.
 • Betalen kan alleen met pin, niet contant
 • In de kantine zijn een zeer beperkt aantal zitplekken aanwezig. Op het terras zijn meer plaatsen om te zitten.
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. CKV DES verwacht niet meer dan 250 bezoekers en daarom is placering buiten niet van toepassing.
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee spelers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden elke dag schoon gemaakt.
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.
 • De kantine sluit een half uur na de laatste thuiswedstrijd.

Instructie barvrijwilligers

 • Was je handen extra goed bij het begin en einde van je bardienst met zeep.
 • Indien gewenst maken barvrijwilligers onderling een taakverdeling wie welke werkzaamheden verricht, zodat de 1.5 meter afstand aangehouden kan worden. Bijvoorbeeld: de één pakt de drankjes, de ander rekent af.
 • Alle glazen (bier, wijn en frisdrank) worden extra goed schoongemaakt (inclusief voorspoelen in de spoelbak bij de tap). De spoelbak laten doorstromen en schoonmaken.
 • Bij het afsluiten van de kantine worden voorwerpen in het clubhuis welke vaak worden beetgepakt gereinigd en gedesinfecteerd (kranen, deurenklinken, schakelaars, vaatwasser, tapinstallatie e.d.).

 

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten

Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuis gezeten en weinig kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.

Tot slot

We hopen allemaal dat we op een veilig manier weer lekker kunnen bewegen Mogelijk zullen er nog best wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie medewerking hierbij.

Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.