Corona protocol

Korfballen bij DES – voor iedereen

De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft geleid tot meer versoepelingen. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag versoepelingen aangekondigd binnen de coronamaatregelen ingaande zaterdag 5 juni. Iedereen mag weer gaan trainen zonder inachtneming van 1,5 meter afstand en mag weer partijvormen spelen! Deze versoepelingen leiden ertoe dat de maatregelen bij DES per 5 juni worden zoals hieronder beschreven.

Daarnaast mogen leden tot 17 jaar per 12 juni weer competitie wedstrijden spelen. De bond heeft hier een oproep voor gedaan en neemt het voortouw. De JTC heeft al aangegeven dat wij als DES hier graag aan deelnemen. Ben je dus 17 jaar oud of jonger houd er dan rekening mee dat je op de zaterdagen 12, 19 en 26 juni mogelijk wedstrijden mag spelen. Het KNKV maakt poules van vier teams met een halve competitie.

Wij zijn blij op hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het van belang dat iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Ook als iemand in je directe omgeving (huisgenoot, partner, o.i.d.) zich laat testen blijf dan thuis. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit kan eventueel via je trainer of coördinator.  

We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of daarbuiten). 

Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:  

Naar de training gaan, brengen en ophalen 
 • Kom zo veel mogelijk op de fiets. 
 • Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van het terrein op de 1,5 meter afstand tot andere ouders. Ouders mogen niet bij de training blijven.  
 • Volg de aangegeven looproutes. 
 • Toeschouwers zijn niet welkom tijdens trainingen én wedstrijden. 
 • Bij uitwedstrijden is het de chauffeurs van het bezoekende team wel toegestaan te blijven als toeschouwer. Uiteraard met in achtneming van 1,5m afstand.
Kantine en kleedkamers
 • Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Over de mogelijkheden van het gebruik van het terras en de kantine zal apart worden gecommuniceerd.
Trainingen 
 • Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.  
 • Iedereen van 13 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon. 
 • Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten voor de aanvang van je training. 
 • Blijf na afloop van je training niet hangen en ga uiterlijk 5 minuten na je training naar huis. 
Voor de trainers  
 • Kom alleen als je geen klachten hebt 
 • Er liggen palen, voeten en manden klaar op de kunstgras velden. Na afloop van de laatste training worden de palen en voeten tegen de boarding aan gelegd en de manden voor het palenhok.  
 • Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden. 
 • Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden. 

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten 

Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuisgezeten en weinig kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.  

Tot slot 

We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie medewerking hierbij. 

Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.