Huidige Coronaprotocol

Korfballen bij DES – voor iedereen

Per dinsdag 16 maart is er weer een, kleine, wijziging in de maatregelen rondom het corona virus. Vanaf dat mogen de leden van 27 jaar en ouder in groepjes van 4 personen sporten mét in achtneming van de 1,5m onderlinge afstand. Ook overige maatregelen blijven van kracht.

Wij zijn blij op hoe wij bij DES tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan. Wel blijft het van belang dat iedereen met klachten, hoe mild ook, thuis blijft. Ook als iemand in je directe omgeving (huisgenoot, partner, o.i.d.) zich laat testen blijf dan thuis. Neem bij twijfel contact op met Sjoerd, dit kan eventueel via je trainer of coördinator.  

We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor dat we niemand ziek maken bij onze vereniging (of daarbuiten). 

Om de het korfballen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:  

Naar de training gaan, brengen en ophalen 

 • Kom zo veel mogelijk op de fiets. 
 • Ouders kunnen hun kinderen naar de training brengen. Let bij het betreden van het terrein op de 1,5 meter afstand tot andere ouders. Ouders mogen niet bij de training blijven.  
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten. 
 • Volg de aangegeven looproutes. 
 • Toeschouwers zijn niet welkom tijdens trainingen én wedstrijden. 

Trainingen 

 • Kom alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt.  
 • Iedereen van 13 jaar en ouder dient buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • De kleedkamers zijn gesloten. Kom in je sportkleren naar DES en douche achteraf thuis. 
 • Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon. 
 • Kom niet te vroeg. Maximaal 5 minuten voor de aanvang van je training. 
 • Blijf na afloop van je training niet hangen en ga uiterlijk 5 minuten na je training naar huis. 

Trainingen voor iedereen van 27 jaar en ouder

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht 
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. 
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes 
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan 
 • Iedereen dient ten alle tijden onderling 1,5m afstand te houden. 
 • Geen onderlinge partijvormen 
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang training omgekleed aanwezig en na afloop direct weer naar huis. 
 • De STC stelt zo nodig een apart trainingsschema op. 

Voor de trainers  

 • Kom alleen als je geen klachten hebt 
 • Er liggen palen, voeten en manden klaar op de kunstgras velden. Na afloop van de laatste training worden de palen en voeten tegen de boarding aan gelegd en de manden voor het palenhok.  
 • Trainers zorgen onderling dat zij 1,5 meter afstand houden. 
 • Spreek anderen aan op de 1,5 meter afstand houden. 

Kinderen buiten DES de kans geven om te sporten 

Vanwege de coronamaatregelen hebben kinderen een flinke periode veel thuisgezeten en weinig kunnen sporten. Sporten is voor iedereen, maar zeker voor jonge kinderen, erg belangrijk. We willen hierom graag alle kinderen de mogelijkheid te geven bij ons te komen sporten. Alle kinderen van DES worden dan ook van harte uitgenodigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie over korfballen bij DES? Mail dan naar korfballen@ckvdes.nl.  

Tot slot 

We hopen allemaal dat we op een veilig manier te kunnen blijven sporten. Mogelijk zullen er nog best wat aanpassingen komen in de manier van aanpak rondom de trainingen en wedstrijden. We hopen op jullie medewerking hierbij. 

Mocht je vragen hebben óf goede ideeën waarop we onze trainingen veiliger kunnen laten verlopen. Of toegankelijker kunnen maken voor niet-leden. Neem dan contact op via sjoerd@ckvdes.nl.