• 015-2140317 🗺️ Bieslandsepad 10, Delft

Communicatiecommissie

Wie zijn wij en wat doen we? 

Tijd om jullie meer te vertellen over de communicatiecommissie. Communicatie is een grote verzameling van werkzaamheden binnen onze een vereniging. Ons hoofddoel is om ervoor te zorgen dat alle leden en betrokkenen bij de vereniging op de hoogte zijn van ons verenigingsnieuws. Daarnaast verzorgen we de communicatie naar externe groepen, bijvoorbeeld de pers of potentiële nieuwe leden.  

De communicatiecommissie bestaat uit vijf werkgroepen: 

Content
We hebben verschillende kanalen om ons verenigingsnieuws, activiteiten en wedstrijdprogramma te verspreiden. Voor nieuws in de DESser en op de website is Gertjan het aanspreekpunt. Voor social media (Facebook, Instagram, Youtube) zijn Rosalie en Lara de aanspreekpunten. Voor contact met de pers is Tom het aanspreekpunt.  

Vormgeving 
De werkgroep ‘vormgeving’ verzorgt alle promotiematerialen voor de vereniging. Dit kan interne en externe communicatie zijn met betrekking op DES. Het aanspreekpunt voor deze werkgroep is Lara.  

Sponsoring 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor alles gericht op de sponsoren. Denk aan het contact met bedrijven, contracten opstellen en bijhouden, nieuwe sponsoren aantrekken en het organiseren van acties. Het aanspreekpunt voor deze werkgroep is Martin.  

Website technisch 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de website van DES. Denk hierbij aan het realiseren van een heldere opbouw, de vormgeving, etc. Het aanspreekpunt voor deze werkgroep is Marijn.  

Fotografie 
Deze werkgroep kan ingezet worden om nieuw beeldmateriaal te maken van bijvoorbeeld een activiteit of een wedstrijd. Het aanspreekpunt is Lara.  

Heb jij een verzoek voor promotiemiddelen, wil jij een bericht plaatsen op één of meer kanalen van DES, of wil je iets anders aan ons kwijt? Spreek dan één van ons aan of mail naar communicatie@ckvdes.nl.  

De communicatie commissie, 
Paulien, Marijn, Gertjan, Tom, Rosalie, Martin, Noortje, Lara